Chính sách bảo mật muayensao.com cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại Website này như thế nào. Xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật muayensao.com trước khi sử dụng Website hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng Website, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong Chính sách bảo mật muayensao.com. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố.

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật muayensao.com bất cứ khi nào bạn truy cập Website để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ Website hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào Website; các trang bạn truy cập khi mở Website và địa chỉ Website mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến Website của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý Website.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Website có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào Website, và hiểu biết khách truy cập sử dụng Website như thế nào.

Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh Website cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ Website này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về Chính sách bảo mật muayensao.com của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.
 • Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên Website này.

Analytics

 • Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với
 • Bao lâu chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn
 • Nếu bạn để lại một bình luận, những nhận xét và siêu dữ liệu của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và chấp thuận bất kỳ tiếp theo ý kiến tự động thay vì giữ chúng trong một hàng đợi kiểm duyệt.
 • Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ các thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì trên dữ liệu của mình

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này, hoặc có trái ý kiến, bạn có thể yêu cầu để nhận được một tập tin xuất khẩu của dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu chúng tôi có nghĩa vụ để giữ cho các mục đích hành chính, Pháp lý, hoặc an ninh.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

 • Ý kiến khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua một dịch vụ phát hiện thư rác tự động.
 • Thông tin liên lạc của bạn
 • Thông tin bổ sung
 • Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn
 • Thủ tục vi phạm dữ liệu chúng tôi có tại chỗ.